Hafan

RhannuDataTreialClinigol

Ein nod yw rhannu gwybodaeth am dreialon clinigol i wella tryloywder. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio isod i ganfod crynodeb o ganlyniadau’r treialon clinigol. Am ragor o wybodaeth am y wefan hon, cliciwch yma.

Gan Fod Tryloywder yn Adeiladu Ymddiriedaeth!
Beth yw ymchwil clinigol?

Cyn i feddyginiaeth newydd gael ei lansio i’w defnyddio, mae’n cael ei phrofi mewn nifer o astudiaethau clinigol sy’n aml yn digwydd dros nifer o flynyddoedd. Mae ymchwilwyr yn cynnal astudiaethau clinigol i ddeall diogelwch ac effeithiolrwydd y driniaeth dan brawf (a enwir hefyd yn driniaeth ymchwiliadol). Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Amdanom ni

Mae Kinapse, un o gwmnïau Syneos Health® , yn darparu gwasanaethau gwyddorau bywyd gweithredol ac ymgynghorol sy’n helpu noddwyr trwy gydol y broses ymchwilio clinigol. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Slider

Crynodebau Diweddaraf