Дома

ClinTrialDataShare

Нашата мисија е да споделуваме клинички податоци заради поголема транспарентност. Користете ја функцијата за пребарување подолу за да најдете резиме од резултатите од клиничките студии. За повеќе информации околу оваа веб-страница, кликнете овде.

Затоа што транспарентноста гради доверба!
Што е клиничко истражување?

Пред да се пушти во употреба нов лек, тој се тестира во голем број клинички студии кои честопати траат со години. Испитувачите спроведуваат клинички студии за да ја разберат безбедноста и ефективноста на тестираната терапија (која се нарекува и испитувана терапија). За повеќе информации, кликнете овде.

За нас

Компанијата Kinapse на Syneos Health® дава советодавни и оперативни услуги во полето на природните науки со кои им помага на спонзорите во текот на целиот процес на клиничко истражување. За повеќе информации, кликнете овде.

Slider

Последни резимеа