Thús

ClinTrialDataShare

It is ús misje om, mei it each op transparantens, ynformaasje oer klinyske proeven buorkundich te meitsjen. Brûk de siikfunksje hjirûnder foar it finen fan in gearfetting fan de resultaten fan de klinyske proeven. Klik hjirre foar mear ynformaasje oer dit webstee.

Om´t Transparantens Betrouwen Bout!
Wat is klinysk ûndersyk?

Foar´t in nij medisyn yn gebrûk nommen wurdt, wurdt it test yn withoefolle klinyske stúdzjes - wat jierren duorje kin. Undersikers fiere klinyske stúdzjes út mei´t se de feiligens en útwurking fan de proefbehanneling (ek wol neamd: ûndersyksbehanneling) trochgrûnje. Klik hjirre foar mear ynformaasje.

Oer ús

Kinapse, In Syneos Health® -bedriuw, jout biowittenskipsadvizen en ferlient operasjonele tsjinsten dy´t opdrachtjouwers it hiele klinysk ûndersyksproses troch bystean. Klik hjirre foar mear ynformaasje.

Slider

Resintste Gearfettings