Kreu

ClinTrialDataShare

Misioni ynë është të shpërndajmë informacionin për studimet klinike për të përmirësuar transparencën. Përdorni funksionin e kërkimit më poshtë për një përmbledhje të rezultateve të studimeve klinike. Për më shumë informacion rreth kësaj faqe, klikoni këtu.

Sepse transparenca krijon besim!
Çfarë është studimi klinik?

Përpara sesa një bar mjekues të vihet në qarkullim, ai provohet në shumë studime klinike të cilat shpesh kërkojnë vite me rradhë. Studiuesit i kryejnë studimet klinike për të kuptuar sigurinë dhe efikasitetin e trajtimit që analizohet (i cili quhet edhe trajtim studimor). Për më shumë informacion, klikoni këtu.

Rreth nesh

Kinaps", një kompani e Syneos Health® , ofron shërbime këshillimore dhe operative për shkencat mjekësore që ndihmojnë financuesit në procesin e studimit klinik. Për më shumë informacion, klikoni këtu.

Slider

Përmbledhjet e fundit