Ar Misean

Is e am misean a th’ againn fiosrachadh bho dheuchainnean clionaigeach a cho-roinn gus cur ri follaiseachd. Tha seo na àrd-ùrlar gus toraidhean deuchainnean clionaigeach a cho-roinn le com-pàirtichean na deuchainn, le an cuid theaghlaichean, agus leis a’ phoball.

Tha geàrr-chunntas nan toraidhean a’ toirt cunntas air na thachair anns an deuchainn agus air na prìomh thoraidhean aige ann an dòigh shìmplidh agus furasta a thuigsinn. Tha na geàrr-chunntasan sin rim faighinn ann an cànan ionadail nan dùthchannan far an deach an deuchainn clionaigeach a dhèanamh.