Клинични изследвания

Какво представлява клинично изпитване?

Клиничното изпитване по принцип се провежда на фази: Фаза 1, 2, 3 и 4.

Проучвания от Фаза 1:

 • Включват малък брой здрави доброволци или пациенти
 • Изследват безопасността на дадено изпитвано лечение и какво става с него в човешкото тяло
 • Могат да продължат за пероид от около 6 до 12 месеца.

Проучвания от Фаза 2:

 • Включват стотици пациенти
 • Изследват ефективността и безопасността на изпитваното лечение
 • Могат да продължат от 2 до 4 години

Проучвания от Фаза 3:

 • Включват стотици до хиляди пациенти
 • Допълнително изследват ефективността и безопасността на изпитваното лечение
 • Могат да продължат от 5 до 10 години
При успешно завършване на проучванията от Фаза 3 възложителят подава заявление до здравните власти на една или повече държави, за да одобрят изпитваното лечение – лекарство или медицинско изделие.

Проучвания от Фаза 4:

 • Провеждат се, когато лечението е одобрено за употреба
 • Включват стотици до хиляди пациенти
 • Наблюдават дългосрочните ефекти от лечението
 • Могат да продължат от 4 до 8 години.

Фази на клиничните изследвания