Klinička istraživanja

Šta je kliničko istraživanje?

Kliničko istraživanje se uglavnom provodi u fazama: faza 1, 2, 3 i 4.

Studije faze 1:

 • Uključuju manji broj zdravih volontera ili bolesnika
 • Testiraju sigurnost ispitivanog liječenja i šta se s njim događa u ljudskom tijelu
 • Mogu trajati oko 6 do 12 mjeseci.

Studije faze 2:

 • Uključuju stotine bolesnika
 • Testiraju efikasnost i sigurnost ispitivanog liječenja
 • Mogu trajati 2 do 4 godine

Studije faze 3:

 • Uključuju stotine do hiljade bolesnika
 • Dodatno testiraju efikasnost i sigurnost ispitivanog liječenja
 • Mogu trajati 5 do 10 godina
Nakon uspješnog završetka studija faze 3, sponzor podnosi zahtjev zdravstvenim tijelima jedne ili više država za odobrenje ispitivanog liječenja kao lijeka ili medicinskog uređaja.

Studije faze 4:

 • Provode se kada je liječenje odobreno za upotrebu
 • Uključuju stotine do hiljade bolesnika
 • Prate dugoročne efekte liječenja
 • Mogu trajati 4 do 8 godina.

Faze kliničkih istraživanja