Recerca Clínica

Què és la recerca clínica?

La recerca clínica sol incloure diverses fases: fases 1, 2, 3 i 4.

Estudis de fase 1:

 • Es fan amb un nombre reduït de pacients o voluntaris sans.
 • S’hi avalua la seguretat d’un tractament de prova i com actua dins l’organisme humà.
 • Poden durar de 6 a 12 mesos.

Estudis de fase 2:

 • Es fan amb centenars de pacients.
 • S’hi avalua l’eficàcia i la seguretat del tractament experimental.
 • Poden durar de 2 a 4 anys

Estudis de fase 3:

 • Es fan amb centenars o milers de pacients
 • S’hi avalua més a fons l’eficàcia i la seguretat del tractament experimental.
 • Poden durar de 5 a 10 anys.
Un cop finalitzats satisfactòriament els estudis de fase 3, el promotor presenta una sol•licitud a les autoritats sanitàries d’un o de diversos països demanant que s’aprovi el tractament experimental i es pugui fer servir com a medicament o producte sanitari.

Estudis de fase 4:

 • Es duen a terme quan ja s’ha aprovat l’ús del tractament.
 • Es fan amb centenars o milers de pacients.
 • S’hi estudien els efectes del tractament a llarg termini.
 • Poden durar de 4 a 8 anys

Fases de la investigació clínica