ymchwil glinigol

Beth yw Ymchwil Clinigol?

Yn gyffredinol, mae ymchwil clinigol yn cael ei gynnal mewn camau: Cam 1, 2, 3 a 4.

Astudiaethau Cam 1:

 • Maen nhw’n defnyddio nifer bach o wirfoddolwyr neu gleifion iach
 • Maen nhw’n profi diogelwch y driniaeth dan brawf a beth sy’n digwydd iddi hi yn y corff dynol
 • Maen nhw’n gallu parhau am tua 6 i 12 mis.

Astudiaethau Cam 2:

 • Maen nhw’n defnyddio cannoedd o gleifion
 • Maen nhw’n profi effeithiolrwydd a diogelwch y driniaeth ymchwiliadol
 • Maen nhw’n gallu parhau am 2 i 4 blynedd.

Astudiaethau Cam 3:

 • Maen nhw’n defnyddio cannoedd i filoedd o gleifion
 • Maen nhw’n profi effeithiolrwydd a diogelwch y driniaeth ymchwiliadol yn bellach
 • Maen nhw’n gallu parhau am 5 i 10 mlynedd.
Ar ôl cwblhau astudiaethau Cam 3 yn llwyddiannus, mae’r noddwr yn cyflwyno cais i’r awdurdodau iechyd yn un neu fwy o wledydd i gymeradwyo’r driniaeth ymchwiliadol fel meddyginiaeth neu ddyfais feddygol.

Astudiaethau Cam 4:

 • Maen nhw’n cael eu cynnal ar ôl i’r driniaeth gael ei chymeradwyo i gael ei defnyddio
 • Maen nhw’n defnyddio cannoedd i filoedd o gleifion
 • Maen nhw’n monitro effeithiau tymor hir y driniaeth
 • Maen nhw’n gallu parhau am 4 i 8 mlynedd.

Cyfnodau ymchwil glinigol