კლინიკური კვლევები

რა არის კლინიკური კვლევა?

კლინიკური კვლევა ზოგადად ტარდება შემდეგ ფაზებად: 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 ფაზა.

კვლევების 1-ლი ფაზა:

 • ხდება მცირე რაოდენობით ჯანმრთელი მოხალისეების ან პაციენტების ჩარიცხვა
 • ამოწმებს საცდელი მკურნალობის უსაფრთხოებას და თუ რა ემართებას მას ადამიანის ორგანიზმში
 • შეიძლება გაგრძელდეს დაახლოებით 6-დან 12 თვემდე.

კვლევების მე-2 ფაზა:

 • ირიცხება ასობით პაციენტი
 • ამოწმებს საკვლევი მკურნალობის ეფექტურობას და უსაფრთხოებას
 • შეიძლება გაგრძელდეს 2-დან 4 წლამდე

კვლევების მე-3 ფაზა:

 • ირიცხება ასობით და ათასობით პაციენტი
 • დამატებით ამოწმებს საკვლევი მკურნალობის ეფექტურობას და უსაფრთხოებას
 • შეიძლება გაგრძელდეს 5-დან 10 წლამდე
მე-3 ფაზის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სპონსორი წარადგენს განაცხადს ერთი ან მეტი ქვეყნის ჯანდაცვის ორგანიზაციაში, რათა დაარეგისტრიროს საკვლევი მკურნალობა, როგორც მედიკამენტი ან სამედიცინო მოწყობილობა.

კვლევების მე-4 ფაზა:

 • ტარდება, როდესაც მკურნალობა დამკიცდება გამოსაყენებლად
 • ირიცხება ასობით და ათასობით პაციენტი
 • ახდენს მკურნალობის გრძელვადიანი ეფექტების მონიტორინგს
 • შეიძლება გაგრძელდეს 4-დან 8 წლამდე.

კლინიკური კვლევების ფაზები