Rannsachadh Clionaigeach

Dè th’ ann an rannsachadh clionaigeach?

Mar as trice, nithear rannsachadh clionaigeach aig diofar ìrean: Ìre 1, 2, 3 agus 4.

Rannsachaidhean Ìre 1:

 • Thèid àireamh bheag de shaor-thoilich no de dh’euslaintich fhallain a chlàradh
 • Nì seo deuchainn air sàbhailteachd leigheas deuchainneach agus air na thachras dha sa bhodhaig daonna
 • Mairidh seo mu thuaiream eadar 6 is 12 mìosan.

Rannsachaidhean Ìre 2:

 • Thèid na ceudan de dh’euslaintich a chlàradh
 • Nì seo deuchainn air èifeachdas agus sàbhailteachd an leighis rannsachail
 • Mairidh seo eadar 2 is 4 bliadhna

Rannsachaidhean Ìre 3:

 • Thèid na ceudan no na mìltean de dh’euslaintich a chlàradh
 • Nì seo deuchainn a bharrachd air èifeachdas agus sàbhailteachd an leighis rannsachail
 • Mairidh seo eadar 5 is 10 bliadhna
Nuair a thèid sgrùdaidhean Ìre 3 a chrìochnachadh gu soirbheachail, cuiridh an sponsair iarrtas gu na h-ùghdarrasan slàinte ann an co-dhiù aon dùthaich gus cead a fhaighinn dhan làimhseachadh sgrùdaidh mar leigheis no inneal meidigeach.

Rannsachaidhean Ìre 4:

 • Thèid seo a dhèanamh nuair a thèid an leigheas aontachadh airson cleachdadh
 • Thèid na ceudan no na mìltean de dh’euslaintich a chlàradh
 • Cumaidh seo sùil air buaidhean fad-ùine an leigheis
 • Mairidh seo eadar 4 is 8 bliadhna.

Ìrean de sgrùdadh clionaigeach