Badania kliniczne

Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne są zwykle przeprowadzane w fazach: Faza 1, 2, 3 i 4.

Badania fazy 1:

 • Zapisuje niewielką liczbę zdrowych ochotników lub pacjentów
 • Sprawdza bezpieczeństwo leczenia testowego i co się z nim dzieje w ludzkim ciele
 • Może trwać około 6 do 12 miesięcy.

Badania fazy 2:

 • Zapisuje setki pacjentów
 • Testuje skuteczność i bezpieczeństwo leczenia badawczego
 • Może trwać od 2 do 4 lat

Badania fazy 3:

 • Zapisuje setki do tysięcy pacjentów
 • Dalsze testy skuteczności i bezpieczeństwa leczenia badawczego
 • Może trwać od 5 do 10 lat
Po pomyślnym zakończeniu badań fazy 3 sponsor składa wniosek do władz zdrowotnych jednego lub więcej krajów o zatwierdzenie leczenia badawczego jako leku lub wyrobu medycznego.

Badania fazy 4:

 • Przeprowadzane, gdy leczenie zostało zatwierdzone do użycia
 • Zapisuje setki do tysięcy pacjentów
 • Monitoruje długoterminowe efekty leczenia
 • Może trwać od 4 do 8 lat.

Fazy badań klinicznych