Kërkime klinike

Çfarë është studimi klinik?

Studimi klinik kryhet përgjithësisht në faza: Faza 1, 2, 3 dhe 4.

Studimet e fazës 1:

 • Regjistrojnë një numër të vogël vullnetarësh të shëndetshëm apo pacientësh
 • Analizojnë sigurinë e një trajtimi studimi dhe se çfarë ndodh me të në trupin e njeriut
 • Mund të zgjasin rreth 6 deri në 12 muaj.

Studimet e fazës 2:

 • Regjistrojnë qindra pacientë
 • Provojnë efikasitetin dhe sigurinë e trajtimit studimor
 • Mund të zgjasin rreth 2 deri në 4 vite

Studimet e fazës 3:

 • Regjistrojnë qindra deri në mijëra pacientë
 • Provojnë më tej efikasitetin dhe sigurinë e trajtimit studimor
 • Mund të zgjasin rreth 5 deri në 10 vite
Me përfundimin e suksesshëm të studimeve të fazës 3, financuesi dorëzon një aplikim pranë autoriteteve shëndetësore të një ose më shumë vendeve për miratimin e trajtimit studimor si bar apo aparaturë mjekësore.

Studimet e fazës 4:

 • Kryhen pasi trajtimi është miratuar për përdorim
 • Regjistrojnë qindra deri në mijëra pacientë
 • Vëzhgojnë efektet afatgjata të trajtimit
 • Mund të zgjasin rreth 4 deri në 8 vite.

Fazat e hulumtimit klinik