Klinisk forskning

Vad är klinisk forskning?

Klinisk forskning utförs normalt i flera faser: Fas 1, 2, 3 och 4.

Fas 1-studier:

 • Skriver in ett litet antal friska frivilliga eller patienter
 • Testar hur säker en testbehandling är och vad som händer med den i människokroppen
 • Kan vara i cirka 6 till 12 månader.

Fas 2-studier:

 • Skriver in hundratals patienter
 • Testar hur effektiv och säker utredningsbehandlingen är
 • Kan vara i 2 till 4 år

Fas 3-studier:

 • Skriver in hundratals till tusentals patienter
 • Utför vidare testning av hur effektiv och säker utredningsbehandlingen är
 • Kan vara i 5 till 10 år
När Fas 3-studier har slutförts framgångsrikt, lämnar sponsorn in en ansökan till hälsomyndigheterna i ett eller flera länder för att godkänna utredningsbehandlingen som läkemedel eller medicinsk utrustning.

Fas 4-studier:

 • Utförs när behandlingen har godkänts för användning
 • Skriver in hundratals till tusentals patienter
 • Övervakar behandlingens effekter på lång sikt
 • Kan vara i 4 till 8 år.

Faser av klinisk forskning