Нашата мисия

Нашата мисия е да споделяме информация за клинични изпитвания, за да подобрим прозрачността. Това е платформа за споделяне на резултати от клинични изпитвания с участници в изпитвания, членове на техните семейства и обществото.

Обобщението на резултатите описва какво се е случило в изпитването и основните резултати от изпитването по. един прост и лесен за разбиране начин. Тези обобщения могат да се намерят на местния език на държавите, в които се е провело клиничното изпитване.