La nostra missió

La nostra missió consisteix a divulgar informació sobre assajos clínics per millorar la transparència. Aquesta plataforma té com a objectiu donar a conèixer els resultats dels assajos clínics als participants dels assajos, als seus familiars i al públic en general.

Al resum dels resultats es descriu com es va desenvolupar l’assaig i se n’expliquen els resultats principals, d’una manera senzilla i fàcil d’entendre. Aquests resums estan disponibles en l’idioma local dels països on s’ha dut a terme l’assaig.