Naše mise

Naším posláním je sdílet informace o klinických hodnoceních a zlepšit tak transparentnost. Toto je platforma pro sdílení výsledků klinických hodnocení s účastníky hodnocení, jejich rodinnými příslušníky a veřejností.

Shrnutí výsledků jednoduchým a srozumitelným způsobem popisují, co se v rámci hodnocení odehrálo a hlavní výsledky hodnocení. Tato shrnutí jsou k dispozici v jazycích zemí, ve kterých bylo příslušné klinické hodnocení prováděno.