Ein Cenhadaeth

Ein nod yw rhannu gwybodaeth am dreialon clinigol i wella tryloywder. Mae hyn yn blatfform i rannu canlyniadau’r treialon clinigol â chyfranogwyr y treialon, aelodau o’u teuluoedd, a’r cyhoedd.

Mae’r crynodeb o ganlyniadau yn disgrifio beth ddigwyddodd yn y treial a’i brif ganlyniadau mewn ffordd seml, sy’n hawdd ei deall. Mae’r crynodebau hyn ar gael yn iaith leol y gwledydd lle cafodd y treial clinigol ei gynnal.