ár misean

Is é ár misean ná faisnéis a roinnt maidir le trialacha cliniciúla chun feabhas a chur ar fhollasacht. Is ardán é seo inar féidir torthaí na dtrialacha cliniciúla a roinnt le rannpháirtithe na dtriallacha, baill a dteaghlaigh, agus an pobal.

Tugann achoimre ar na torthaí cur síos ar cad a tharla sa triail agus a príomhthorthaí ar bhealach simplí atá intuigthe go héasca. Tá na hachoimrí sin ar fáil i dteangacha áitiúla na dtíortha sin ina ndearnadh an triail chliniciúil.