A nosa misión

A nosa misión é compartir información sobre ensaios clínicos para mellorar a transparencia. A finalidade desta plataforma é compartir os resultados dos ensaios clínicos cos participantes dos ensaios, os seus familiares e a poboación xeral.

O resumo dos resultados describe o acontecido no ensaio e os seus principais resultados dun xeito sinxelo e fácil de entender. Estes resumos están dispoñibles no idioma ou idiomas locais dos países onde se realizou o ensaio clínico.