Naša misija

Naša misija je dijeljenje informacija o kliničkim studijama radi poboljšanja transparentnosti Ovo je platforma za dijeljenje rezultata kliničkih studija sa učesnicima u studiji, članovima njihovih porodica i javnosti.

Sažetak rezultata opisuje šta se događalo u studiji te njene glavne rezultate na jednostavan i lako razumljiv način. Ti sažeci su dostupni na lokalnom jeziku država u kojima je provedena klinička studija.