Naszą misją

Naszą misją jest udostępnianie informacji z badań klinicznych po to, by zwiększać przejrzystość. Celem tej platformy jest udostępnianie wyników badań klinicznych uczestnikom badań, członkom ich rodzin oraz ogółowi społeczeństwa.

Podsumowanie wyników opisuje w prosty i zrozumiały sposób, co działo się podczas danego badania oraz jakie są jego główne wyniki. Podsumowania dostępne są w językach miejscowych krajów, gdzie przeprowadzano dane badanie.