Naším poslaním

Naším poslaním je poskytovať informácie o klinických skúšaniach a zlepšovať tak transparentnosť. Táto platforma slúži na poskytovanie výsledkov klinických skúšaní účastníkom skúšaní, ich rodinným príslušníkom a verejnosti.

Zhrnutie výsledkov popisuje priebeh a hlavné výsledky skúšania jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Tieto zhrnutia sú k dispozícii v miestnom jazyku krajín, v ktorých sa klinické skúšanie vykonávalo.