Misioni ynë

Misioni ynë është të shpërndajmë informacionin për studimet klinike për të përmirësuar transparencën. Kjo është një platformë për ndarjen e rezultateve të studimeve klinike me pjesëmarrësit e provave, familjarët e tyre dhe publikun.

Përmbledhja e rezultateve përshkruan se çfarë ndodh gjatë studimit dhe rezultatet kryesore të tij në një mënyrë të thjeshtë dhe të lehtë për t’u kuptuar. Këto përmbledhje jepen në gjuhën e vendit ku është zhvilluar studimi klinik.