vårt uppdrag

Vårt mål är att dela klinisk information för att förbättra vår transparens. Detta är en plattform som används för att dela resultat av kliniska prövningar med prövningarnas deltagare, deras familjemedlemmar och allmänheten.

Sammanfattningen av resultat beskriver vad som inträffade under prövningen och prövningens huvudresultat, på ett sätt som är enkelt och lätt att förstå. Dessa sammanfattningar är tillgängliga på det lokala språket av länderna där den kliniska prövningen utfördes.